Το πρόγραμμα κατάρτισης

Εξηγούμε πώς είναι το πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης ταλέντων της Global Working

Για να εργαστείτε ως νοσηλευτής στη Νορβηγία θα πρέπει να ακολουθήσετε 3 βήματα:

– Ολοκληρώστε τη διαδικασία επιλογής μας
– Εκπαιδευτείτε με το πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης ταλέντων μας
– Ξεκινήστε την εργασιακή σας εμπειρία στη Νορβηγία!

Ας μιλήσουμε για το δεύτερο βήμα: το πρόγραμμα κατάρτισης

Τι είναι το πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης ταλέντων

Το πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης ταλέντων είναι ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων μέσω των οποίων θα αποκτήσετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να εργαστείτε στη Νορβηγία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο ειδικά για νοσηλευτές.

Από τι αποτελείται

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει όλες τις απαραίτητες διαστάσεις για την επίτευξη θετικής ένταξης στη Νορβηγία τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό, οι υποψηφιοι που θα περάσουν τη διαδικασία επιλογής θα συμμετάσχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες και συνέδρια που αφορούν τη γλώσσα, την πολιτιστική εμβάθυνση, το τεχνικό λεξιλόγιο του επαγγέλματος και πολλά άλλα.

Συνεπώς, το χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες:

Εκμάθηση γλώσσας: θα φτάσετε σε επίπεδο Β1+ νορβηγικών ξεκινόντας από το 0

Εκμάθηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία: θα αποκτήσετε συγκεκριμένες νορβηγικές νοσηλευτικές δεξιότητες και γνώσεις για να βελτιώσετε την απασχολησιμότητά σας.

Εκμάθηση της γλώσσας online

Θα παρακολουθήσετε περισσότερες από 600 ώρες μαθημάτων γλώσσας, τα οποία θα διδαχθούν από καθηγητές με μητρική γλώσσα τη νορβηγική, ειδικευμένους στη διδακτική της.

Online

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι απολύτως διαδικτυακό και έχει διάρκεια περίπου 9 μηνών.

Θα μπορείτε να επιλέξετε αν θα παρακολουθείτε τα πρωινά ή τα απογεύματα, γεγονός που θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε τα μαθήματα στα προσωπικά σας σχέδια, στην εργασία σας ή στην ολοκλήρωση των σπουδών σας.

Γνωρίστε τους καθηγητές σας

Silje - Profesora de idiomas

Silje

Olivia - Profesora de idiomas

Olivia

Malin - Profesora de idiomas

Malin

Mariah - Profesora de idiomas

Mariah

Bianca - Profesora de idiomas

Bianca

Carina - Profesora de idiomas

Carina

Carina I. - Profesora de idiomas

Carina

Danilo - Profesor de idiomas

Danilo

Miriam - Profesora de idiomas

Miriam

Marija

Marija

Linn - Profesora de idiomas

Linn

Danai - Profesora de idiomas

Danai

Alicia - Profesora de idiomas

Alicia

Ingrid - Profesora de idiomas

Ingrid

Nicola - Profesor de idiomas

Nicola

Jovana - Profesora de idiomas

Jovana

Εκμάθηση δεξιοτήτων σχετικών με την εργασία

Ειδική κατάρτιση νοσηλευτικής στη Νορβηγία

Είμαστε κάτι περισσότερο από απλή γλωσσική κατάρτιση. Μαζί μας θα αποκτήσετε γνώσεις ειδικές για το επάγγελμα νοσηλευτή που θα ασκήσετε στη Νορβηγία.

Αφενός θα μάθετε ειδικό νοσηλευτικό λεξιλόγιο και αφετέρου συγκεκριμένες νοσηλευτικές διαδικασίες στη σκανδιναβική χώρα.

¿Quieres saber cómo es la inserción laboral?

Translate »