fbpx

Global Workings tjenester for helseinstitusjoner

Vi forbereder spanske sykepleiere for den norske helsesektoren

Informasjon til rekrutteringsbyråer og kommuner om våre tjenester innen helsesektoren

Índice

  1. En qué te ayuda Global Working
  2. Cómo es el proceso
  3. Plazos

Global Working ble opprettet i 2014 med mål om å gi fagpersoner mulighet til å jobbe i flere steder i Europa.

Global Working har et team bestående av 50 personer

25% av teamet er utdannet psykologer

55% av teamet er språklærere

Global Working spesialiserer seg på norsk sykepleie og er den største leverandøren av sykepleiere fra Spania til Norge.


Siden 2015 har Global Working levert kvalifiserte sykepleiere til norske kommuner og helseforetak.

Global Working spesialiserer seg på norsk sykepleie og er den største leverandøren av sykepleiere fra Spania til Norge. Siden 2015 har Global Working levert kvalifiserte sykepleiere til norske kommuner og
helseforetak.

Vi er verdens største norskskole utenfor Skandinavia med over 25 000 timer med undervisning, både fysisk og nettbasert.

Vi har utviklet en undervisningsmetode som omfatter undervisningsformer som går utover det tradisjonelle klasserommet. Denne metoden har blitt utviklet gjennom årene med hensyn til tilbakemeldinger fra rekrutteringsbyrå og kandidater.

Mellom 17 og 20 grupper med sykepleiere avslutter årlig sin undervisning her hos Global Working og er klare for å jobbe i Norge.

Hvordan kan Global Working hjelpe deg?

Global Working kommer i kontakt med og underviser internasjonale sykepleiere. Deretter samarbeider vi med rekrutteringsbyrå og kommuner for å tilfredsstille deres spesifike behov. Vi leter alltid etter den løsningen som passer norske arbeidsgiveres behov best. 

Vi velger ut de beste kandidatene til å bli en del av vårt talentopplærings- og utviklingsprogram

Vi har har norsk språkopplæring for kandidatene. Språkopplæringen er nøye fulgt opp helt til kandidatene når nivå B1. Opplæringen består av mer enn 600 klassetimer. Undervisningen blir gitt av nordmenn. Språkundervisningen hos Global Working overgår timene som er anbefalt fra Common Framework of Reference for språk.

Vi har egne undervisningstimer vi kaller for «Helsenorsk» som inneholder norsk vokabular spesifikt for helsesektoren. Her lærer vi bort et konkret og relevant språk som brukes i sammenheng med sykepleie.

Vi lærer kandidatene om norsk kultur for å hjelpe dem å tilpasse seg hverdagen i Norge. Våre norske ansatte bruker mye tid på å diskutere kulturforskjeller og gjøre kandidatene oppmerksomme på livsstilen, tradisjonene og arbeidsmoralen i Norge.

Vi sørger for at nødvendig dokumentasjon er i orden, slik at kandidatene får norsk arbeidstillatelse.

Hva skriver journalistene om oss?

Vi er verdens største norskskole utenfor Skandinavia med over 25 000 timer med undervisning, både fysisk og nettbasert.Global Working har kontor og klasserom i Alicante i Spania. Kandidatene som deltar i våre undervisningsopplegg er fra Spania, Italia, Portugal, Hellas og Frankrike.

Vi har utviklet en undervisningsmetode som også omfatter undervisningsformer som går utover det tradisjonelle klasserommet. Denne metoden har blitt utviklet gjennom årene med tilbakemeldinger fra rekrutteringsbyrå og kandidater.

Prosessen: fra Global Working til sykepleier i Norge

1

Som rekrutteringsbyrå eller kommune tar du kontakt med oss for å fortelle oss antall sykepleiere du ønsker å ansette, samt ønsket språknivå og ankomstdato.

2

Vi velger ut de beste kandidatene for deg fra Spania, Portugal, Italia, Frankrike og Hellas.

3

Vi sørger for opplæring i norsk til kandidatene til de oppnår språknivå B1+. I tillegg lærer vi dem om norsk kultur, norsk vokabular spesifikt for helsesektoren og om norsk arbeidsmoral. Ved behov gis en indivudell opplæringsplan. Slik sørger vi for at alle lærer alt; i eget tempo.

4

Vi tar oss av behandling av arbeidsautorisasjon hos Helsedirektoratet. Kandidatene har arbeidstillatelse når de kommer til Norge.

5

Til slutt er kandidaten klar for å innta arbeidshverdagen i Norge og blir din ansatt.

Som den norske arbeidsgiveren tar du alltid den endelige avgjørelsen: det er du som bestemmer om du vil ansette kandidaten eller ikke. Vi gir kandidatene en garanti som sørger for at om de ikke blir valgt ut for å jobbe i Norge vil de kunne fortsette norskundervisningen med en annen klasse, helt til de innfrir språkkriteriene. Vi i Global Working har et stort nettverk av arbeidsgivere som er interesserte i kandidatene. Dersom en kandidat ikke oppfyller kravene til et byrå, kan de bli ansatt ved et annet byrå som passer dem bedre. Alt i alt gir dette et tryggere og friere valg for begge parter.

Hva sier sykepleierne?

Mellom 17 og 20 grupper med sykepleiere avslutter årlig sin undervisning her hos Global Working og er klare for å jobbe i Norge. Dette sikrer at vi kontinuerlig har sykepleiere som er interesserte i å jobbe i Norge samt at vi ikke behøver å sende noen før de er helt klare.

Slik foregår hvert prosjekt

1.

Det lages en gruppe på mer eller mindre 12 kandidater som ønsker samme undervisningsform og startdato. Dette tar ca. 2 måneder.

2.

Vi gir dem norskopplæring, samt undervisning i norsk kultur og helsenorsk. Språkopplæringen gir kandidatene nivå B1 i norsk. Det er tre måter de kan gjøre dette på:

    • Fysisk undervisning ved kontorene våre i Alicante. Varighet: 5 måneder.
    • Blanding av fysisk undervisning og nettstudier. Varighet: 7 måneder.
    • Nettstudier. Varighet: 9 måneder.

3.

Intervjuer og kontakt med norsk arbeidsgiver, samt enighet om avreisedato. Dette foregår 1-4 uker etter avsluttet opplæring.

Om en sykepleier ikke er klar for å dra til Norge til forventet avreise vil det bli laget et eget undervisningsopplegg for kandidaten med ekstra undervisningstimer og oppfølging. Ved å ha 17-20 grupper som gjennomfører programmet hvert år, sørger vi for at alle skal få mulighet til å fullføre og dra til Norge for å jobbe.

Sykepleiere som snakker norsk med Global Working

Translate »